Koruyucu Hekimlik

 

 

    Kliniğimizde küçük dostlarımızın ihtiyaç duyduğu aksesuar ve mamaların yanısıra, reçete mamaları da bulunmaktadır.Hastalıklarla baş etmenin en kolay ve ucuz yolu, hastalığa yakalanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bu alanda yapılan çalışmalara koruyucu hekimlik çalışmaları denilmektedir.

    Koruyucu hekimlik; Petinizdeki hastalığın nasıl başladığı ya da diğer hayvanları nasıl hasta ettiğine göre koruma mekanizması geliştirilerek, bilinen veya yeni yöntemlerle epidemiyoloji bilimi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Koruyucu hekimliğin temel enstrümanı olan epidemiyoloji; bir hastalık veya tehlikenin nedenlerinin, bağlantılı olduğu durumların etkilediği birey veya çevre koşullarının tanımlamasını, dağılımını, sıklığını inceleyen bilim dalıdır.

    Koruyucu Hekimlik Uygulamaları, petinizin hastalığının diğer hayvanlara bulaşmasında veya toplumda hangi aşamada olursa olsun ilerlemesinin (progresyon) durdurulmasını amaçlar. Koruyucu Hekimlik çalışmalarımızı aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

- Duyarlı hayvanların düzenli olarak aşılanması
- Hayvanlarımızın uygun şekilde beslenmesinin sağlanması
- Periyodik muayene ve genel taramalar
- Hayvan sahiplerinin olası hastalıklar noktasında bilgilendirilmesi
- Kronik hastalıkların takibatı
- Kliniğimizde düzenlenen eğitim seminerleri
- Dezenfeksiyon ve hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması
- Doğum öncesi ve sonrası takip
- Yenidoğan hayvanlarda ve annelerinde beslenme prosedürünün uygulanması
- Bulaşıcı hastalıkların takibi
- 3 yaş üstü hayvanlarda özel takip programlarının uygulanması
- Hastalarımızın tüm aşı tedavi beslenme bilgilerinin kayıt altında tutulması